Poiquilocitosis

Anemia

L’anèmia és la consulta més freqüent a Hematologia. Les causes són múltiples i una història clínica acurada pot orientar cap a la malaltia o trastorn que la provoca. La definició i la valoració del grau d’anèmia s’estableix per un paràmetre de l’hemograma anomenat hemoglobina. És freqüent que el/la pacient acudeixi…
Equímosis

Alteracions de la coagulació

Alteracions de la coagulació Les consultes per alteracions del sistema de la coagulació són freqüents i s’originen en anomalies manifestades per sagnat o per trombosi i, amb menys freqüència, per alteracions de les proves de coagulació detectades, per exemple, en una anàlisi preoperatòria. La trombosi significa la formació d’un coàgul…
leucocitosis

Alteracions dels leucòcits

Les alteracions numèriques de la xifra de leucòcits o glòbuls blancs són causes freqüents de consulta a l’hematòleg clínic. S’anomena leucopènia la disminució de la xifra normal de leucòcits i leucòcitosi el seu augment respecte als valors considerats normals. La leucopènia és una consulta freqüent que preocupa el pacient per…