Coneix al Dr. Carlos Besses

Experiència acreditada en Hematologia Clínica

El Dr. Carlos Besses Raebel va obtenir la Llicenciatura en Medicina el 1978, cursant la Residència d’Hematologia a l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona, ​​obtenint el títol d’especialista el 1982.

Fins al 1986 va treballar com a Adjunt en aquest Hospital i del 1986 al 1997 com a Cap del Servei d’Hematologia de l’Hospital L’Aliança de Barcelona. Posteriorment, la seva tasca professional s’ha desenvolupat des de 1997 fins a 2002 com a Cap de Secció d’Hematologia a l’Hospital del Mar i des de 2002 fins a juny de 2019 com a Cap de Servei d’Hematologia del dit Hospital.

El 1999 va obtenir el grau de Doctor en Medicina i ha estat Professor Associat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 1999 fins al 2007. Ha estat fundador i President del Grup Espanyol de Neoplàsies Mieloproliferatives des del 2011 al 2018 i membre del Scientific Working Groupa Mye Neoplasms of the European Hematology Association des del 2014 fins al 2019.

Respecte a l’activitat investigadora, ha estat director del Grup de Recerca Clínica Aplicada en Hematologia del Programa de Càncer del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona fins al 2019, obtenint diverses beques per a projectes de recerca en neoplàsies mieloproliferatives i ha estat director de diverses tesis doctorals. És membre de la Societat Espanyola d’Hematologia, European Hematology Association, American Society of Hematology i European LeukemiaNet.

Ha estat autor i editor del tractat d’Hematologia Clínica (Sans-Sabrafen, Besses, Vives Corrons, Elsevier, 2006, 5a edició) així com de diferents capítols de llibres i té 192 publicacions a PubMed (base de dades bibliogràfica de la National Library of Medicine, EUA), de les quals 107 són sobre neoplàsies mieloproliferatives. La seva activitat científica s’ha presentat en nombroses ponències a Congressos Nacionals i Internacionals.

Actualment, exerceix la seva tasca com a hematòleg clínic al seu despatx professional i és Consultor Sènior del Grup de Recerca Clínica Aplicada en Hematologia del Programa de Càncer del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

foto dr. carlos besses
firma